Sprzęt medyczny i laboratoryjny

– komory laminarne (hepa i ulpa) oraz komory anerobowe

– wirówki i mieszalniki

– analizatory hematologiczne

– analizatory bichemiczne

– fotometry i spetrofotometry

– urządzenia naukowe i badawcze

– urządzenia stosowane w kosmetyce

– suszarki,

– cieplareki,

–  wagi analityczne,

– destylarki i redestylarki,

– łaźnie wodne,

– szafy klimatycznne,

– dygestoria,

– dozowniki,

– wytrząsarki,

– mieszadła magnetyczne,

– stacje uzdatniania wody – PURE i ULTRA PURE,

–  homodenizatory,

– płuczki,

– myjki,

– łaźnie wodne,

– kriostaty i inne