Zasilacze do elektroforezy

Naprawa zasilaczy takich jak:

BIO-RAD PowerPac HC Power Supply

elektroferza